LOGISTICKÝ A DOPRAVNÍ PORÁL

Logo VARS BRNO a.s.
Vstup do portálu

banner smartic

O Portálu

Logistický a dopravní portál je určen především dopravním společnostem k OPTIMALIZACI ROZVOZU a PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAVY.

Díky Portálu získá dopravce plán rozvozu - průběh tras jednotlivých vozidel s určením pořadí míst, které má dané vozidlo obsloužit. Současně je vypočítána nejlepší varianta vytížení vozidel.

PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAVY v Portálu se přibližuje reálnému prostředí. Silniční síť, nad kterou probíhá plánování, je doplněna např. o plánované uzavírky. Silniční síť na území Prahy a Středočeského kraje je navíc doplněna o informace o šířkovém, výškovém, hmotnostním a rychlostním omezení, zákazy odbočení a omezení průjezdu. Kvalitní silniční síť výrazně zpřesňuje výsledky plánování přepravy.

Portál řeší také OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAVY, při kterém jsou použita aktuální data o stupni provozu, plánovaných uzavírkách a událostech na komunikacích. Je například možné zvolit trasu, která se problémům na trase vyhne anebo zohlední aktuální podmínky do výsledků plánování.

Součástí Portálu je také funkčnost pro VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO VOZIDLA PRO OBSLOUŽENÍ ZÁKAZNÍKA v reálném čase. V rámci této úlohy je ze skupiny vozidel vybráno vozidlo, které bude u daného zákazníka co nejdříve. Jsou opět použita aktuální data o stupni provozu, plánovaných uzavírkách a událostech na komunikacích.


Logistický a dopravní portál vznikl v rámci výzkumného projektu TA01031537 s finanční podporou Technologické agentury ČR.